Manažment

Ivan Peschl

Generálny riaditeľ

  • CEO spoločnosti od roku 2017, predtým pracoval v spoločnosti od roku 2008 ako finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa. V minulosti pôsobil ako CFO a člen predstavenstva satelitnej platformy Skylink. Je zakladajúcim členom Slovenskej komory znalcov a súdny znalec v odvetví ekonómia a manažment.

  • Vyštudoval London School of Economics and Political Science, Executive Global Masters in Management, Master's degree alternatívu LSE k MBA (2015-2017) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1998).

Peter Bezák

COO

  • V spoločnosti Towercom od 2007
  • Predchádzajúce pracovné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách v Orange Slovensko (1996-2007)
  • Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave s dosiahnutým stupňom vzdelania stavebný inžinier (1996) a prestížnu univerzitu ENTP v Lione, Francúzsko

Zsolt Nagy

CTO

  • Dlhodobé pôsobenie v telekomunikačnom odvetví (od roku 1996)
  • Pracoval ako riaditeľ technologického oddelenia a rozvoju technologickej infraštruktúry pre spoločnosť Towercom a Slovak Telekom
  • Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (1996) s dosiahnutým stupňom vzdelania Inžinier

towercom logo footer Siamo.sk