Manažment

Ivan Peschl

Generálny riaditeľ

  • CFO spoločnosti od roku 2008. V minulosti pôsobil ako CFO a člen predstavenstva Skylink (Český a Slovenský DTH operátor). Je zakladajúcim členom Slovenskej komory znalcov a súdny znalec v odvetví ekonómia a manažment
  • Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1998) V súčasnosti študuje na The London School of Economics and Political Science, Executive Global Masters in Management, Masters degree alternatívu LSE k  MBA (2015-2017)

Peter Bezák

COO

  • V spoločnosti Towercom od 2007
  • Predchádzajúce pracovné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách v Orange Slovensko (1996-2007)
  • Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave s dosiahnutým stupňom vzdelania stavebný inžinier (1996) a prestížnu univerzitu ENTP v Lione, Francúzsko

Zsolt Nagy

CTO

  • Dlhodobé pôsobenie v telekomunikačnom odvetví (od roku 1996)
  • Pracoval ako riaditeľ technologického oddelenia a rozvoju technologickej infraštruktúry pre spoločnosť Towercom a Slovak Telekom
  • Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (1996) s dosiahnutým stupňom vzdelania Inžinier

towercom logo footer Siamo.sk