Rimavská Sobota

Rimavská
Sobota

Rimavská Sobota
Výška stožiara

Výška stožiara

169, 160, 109, 90 m

Nadmorská výška

Nadmorská výška

225 m

Typ stožiara

Typ stožiara

pole priehradových stožiarov

Funkcia objektu

Funkcia objektu

strednovlnný a krátkovlnný rozhlasový vysielač

Zaujímavosti

Zaujímavosti

Vysielač sa nachádza neďaleko štátnej prírodnej rezervácie Kurínec. História výstavby siaha do roku 1952, skúšobná prevádzka začala v r. 1956.

Krátkovlnné vysielanie z Rimavskej Soboty bolo určené takmer pre celý svet. Po rekonštrukcii v r. 1983 bola v pôvodnej budove vytvorená nová stredovlnná sála, na ktorej bol umiestnený vysielač Tesla SRV 2 x 25kW a následne ďalší vysielač Tesla SRV 2 x 10kW.

Zaujímavosťou a európskych prvenstvom bolo prevádzkovanie technického zariadnia (filtrov), ktoré umožňovalo pripojenie všetkých týchto troch vysielačov SV vysielajúcich na troch rôznych frekvenciách do jednej antény, ktorú tvoril 102m vysoký železný priehradový stožiar.

Po navolení antény vychádza VF energia z budovy na symetrický 300 Ohmový napájač a ním až k anténe.

 

 

towercom logo footer Siamo.sk