Späť do minulosti

1
1926
Začiatok vysielania prvého rozhlasového vysielača v Bratislave
2
1938
Dobudovanie rozhlasových vysielačov v Košiciach a Banskej Bystrici
3
1945
Dobudovanie vysielača Veľké Kostoľany
4
1946
Zriadenie Rádiotechnického úradu na zabezpečenie správy, prevádzky a výstavby vysielačov
5b
1949
Rádiotechnický úrad prechádza do pôsobnosti Československého rozhlasu
6
1953
Vznik Oblastnej správy rádiokomunikácií
7
1956
Začiatok vysielania prvého televízneho programu v Bratislave na Kamzíku
b1
1958
Vznik Správy diaľkových telekomunikačných a rádiokomunikačných spojov spojením Oblastnej správy rádiokomunikácií so Správou diaľkových telekomunikačných spojov, neskôr premenovanie na Správu diaľkových káblov
b2
1960
Začiatok vysielania v pásme VKV I na vysielači Tatry - Veľký Slavkov
b3
1963
Vznik Správy rádiokomunikácií a Správy diaľkových káblov na základe organizačno-právnych zmien
b4
1968
Vznik štátneho podniku Správa rádiokomunikácií v Bratislave
b5
1973
Začiatok vysielania vo farbe a začiatok vysielania druhého televízneho programu v Žiline Krížave
b6
1974
Dokončenie novej televíznej veže v Bratislave na Kamzíku
C1
1986
Začiatok vysielania v pásme VKV II v Bratislave
C2
1993
Začlenenie Správy rádiokomunikácií do Slovenských telekomunikácií na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác
C3
1999
Prvé experimentálne vysielanie terestriálnej digitálnej televízie (DVB-T) v strednej Európe
D1
2002
Uvedenie do prevádzky vlastnej uplinkovej stanice na TVS Kamzík
demogulicka
2004
Zahájenie pilotného digitálneho terestriálneho vysielania v systéme DVB-T v regióne Banská Bystrica – Zvolen
demogulicka
2005
Spustenie pilotného digitálneho terestriálneho vysielania v systéme DVB-T v Bratislave a okolí, signálom DVB-T pokrývame približne 14% populácie Slovenska
demogulicka
2006
Testovacia prevádzka prvého digitálneho rozhlasového vysielania v pásme stredných vĺn v systéme DRM na Slovensku
demogulicka
2007
Transformácia odštepného závodu Rádiokomunikácie na akciovú spoločnosť TBDS so 100% majetkovou účasťou Slovak Telekom, a.s.
demogulicka
2007
Rozšírenie služieb o ponuku platených televíznych staníc na platforme Skylink
demogulicka
2008
Zavŕšenie postupného procesu akvizície majetku spoločností TBDS, a.s., RK Tower, s.r.o., Rádiokomunikácie, o.z.
D 08 v2
2008
Zmena názvu spoločnosti na Towercom, a.s.
demogulicka
2008
Realizácia satelitného vysielania vo vysokom rozlíšení (Full HD) pre platformu Skylink
demogulicka
2009
Certifikácia integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001
demogulicka
2009
Víťazstvo vo výberovom konaní na realizáciu digitálneho terestriálneho vysielania v systéme DVB-T na Slovensku
demogulicka
2009
Spustenie pravidelného digitálneho terestriálneho vysielania pre 80% populácie na Slovensku
demogulicka
2010
Rozšírenie pokrytia digitálneho terestriálneho vysielania pre 94% populácie
demogulicka
2010
Spustenie pravidelného digitálneho terestriálneho vysielania verejnoprávneho a komerčného multiplexu
demogulicka
2010
Testovacia prevádzka HDTV (MPEG-4) v DVB-T počas ZOH a MS vo futbale
demogulicka
2010
Začiatok postupného vypínania analógového terestriálneho vysielania
demogulicka
2011
Realizácia prechodu od analógového televízneho terestriálneho vysielania k digitálnemu terestriálnemu televíznemu vysielaniu
demogulicka
2011
Ukončenie rozhlasového vysielania v pásme KV
demogulicka
2011
Štart pravidelného vysielania HDTV vo verejnoprávnom multiplexe
demogulicka
2011
Ukončenie šírenia analógového vysielania prvého programu v Bratislave na Kamzíku (55 rokov od začatia)
demogulicka
2012
Testovacia prevádzka nového štandardu vysielania DVB-T2
demogulicka
2012
Definitívne ukončenie analógového vysielania na Slovensku
demogulicka
2013
Spustenie ďalších dvoch celoplošných multiplexov pokrývajúcich 80% populácie s ponukou voľne šírených FTA aj platených TV staníc
demogulicka
2013
Zmena akcionára spoločnosti na Macquarie Infrastructure Funds
demogulicka
2015
Historicky prvé vysielanie digitálneho rádia v modernom štandarde T-DAB+
demogulicka
2016
Zmena korporátneho dizajnu a loga spoločnosti Towercom, a.s.

towercom logo footer Siamo.sk