Dáta

Naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a plne dátovo a energeticky zálohovaná sieť sú garantom profesionálnej služby pre všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú prepojenie svojich firemných pobočiek alebo vyžadujú vysokorýchlostné pripojenie do siete Internet v rádovo jednotkách Mbit/s až Gbit/s. Na vysokú kvalitu a dostupnosť služieb proaktívne dohliadame nepretržite 24 hodín denne po celý rok.

Ponuka základných služieb

Prenájom transparentných digitálnych dátových okruhov pre Vaše dedikované firemné prepojenia (prenájom telekomunikačných okruhov) Vysokorýchlostné prepojenia dátových centier cez optické trasy Symetrické on-line pripojenie do siete Internet so zmluvne garantovanými parametrami (SLA)

Riešenia

Kombináciou vyšie uvedených základných služieb poskytujeme telekomunikačné riešenia presne podľa Vašich potrieb:

  • zriaďovanie a prevádzka virtuálnych privátnych sietí (VPN)
  • zálohovanie už existujúceho dátového spojenia
  • operatívny (mobilný) prenos signálov pre priame prenosy z rôznych podujatí
  • kolokácia/housing ICT a prístup do siete internetu
  • prevádzkovanie a údržbu Vašej ICT infraštruktúry

 

Hlavné výhody:

Spoľahlivosť:   dostupnosť služby je na úrovni 99,9%
Dohľad:   nepretržitý 24/7 dohľad prostredníctvom Národného manažovacieho centra
Flexibilita:   krátke doby zriadenia služby
Moderné služby:   modernizované siete
Bezpečnosť:   kapacitné i energetické zálohovanie technológií
Variabilita:   škálovateľnosť kapacít
Rozsah:   služby sú dostupné na celom území SR

 

Datacentrum

Spoločnosť Towercom, a.s ponuka služby dátového centra od roku 2009. Umožňuje prenájom nových technologických priestorov plne vyhovujúcich svetovým štandardom pre umiestnenie, prevádzkovanie a dohľadovanie IT technológií. Towercom Datacentrum je zriadené v priestoroch televízneho vysielača Kamzík v Bratislave. Jedinečná poloha a samotný charakter objektu TVS Kamzík umožňuje široké možnosti konektivity prostredníctvom vzdušného mikrovlnného prepojenia ale aj konektivitou na báze optických vlákien minimálne od dvoch nezávislých operátorov s možnosťou prenájmu kapacity, prípadne aj s prenájmom voľných optických vlákien. 

Oblasti využitia Towercom Datacentra

Telehousing   Serverhousing
Ponuka prenájmu vyhradeného priestoru v Towercom Datacentre, určeného pre umiestnenie Vašich serverov, dátových úložísk, či iného komunikačného hardware. Svojou polohou, redundatnosťou pripojenia a nadštandardným energetickým zálohovaním napájania je dátové centrum vhodným priestorom aj pre umiestnenie hardware tvoriaceho súčasť Vašej prioritnej infraštruktúry, zálohovacích systémov, či systémov určených pre prevádzku Vašich prioritných aplikácií.   Ponuka prenájmu vyhradeného priestoru v štandardnom kabinete predinštalovanom v Towercom Datacentre, pre umiestnenie Vašich serverov a/alebo iných komunikačných zariadení s priamym pripojením na internetovú sieť. Vášmu serveru/serverom  je poskytnuté okrem bezpečného umiestnenia a  pripojenia na zálohovaný systém napájania elektrickou energiou aj  redundandná konektivita do siete Internet. Každý server v data centre je možné doplniť o funkciu vzdialeného reštartu a doobjednať systém pre vzdialenú administráciu.

 

Všeobecné obchodné podmienky (na stiahnutie):


spytajte sa

Odoslaním mojich kontaktných údajov beriem na vedomie, že Poskytovateľ začne spracúvať moje osobné údaje. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete TU.

By submitting my personal contact data I acknowledge that the Provider shall start to process my personal data. You will find more information relating personal data processing HERE.

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

towercom logo footer Siamo.sk