Rádio Regina vstúpilo do T-DAB+

Od 1.2.2021 spoločnosť Towercom, a.s. zaradila do digitálneho rozhlasového multiplexu T-DAB+ programovú vysielaciu službu RTVS Rádio Regina, ktorého vysielanie je na Slovensku šírené regionálne.

Na západnom Slovensku šíria T-DAB+ vysielače stanicu Regina Západ, na strednom Slovensku Regina Stred a na východnom Slovensku Regina Východ z lokalít Bratislava – Kamzík, Banská Bystrica – Laskomer, Košice – Heringeš,  Žilina – Krížava, Dunajská Streda – mesto a Nitra – Zobor s bitovou rýchlosťou 96 kbit/s.

Celkovo je v rámci vysielania v štandarde T-DAB+ k dnešnému dňu vysielaných 13 programových služieb.

Páči sa vám článok?