Zverejnenie informácií o znečistení životného prostredia

Aktuálne merané parametre vypúšťaných odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd (ČOV) na objektoch spoločnosti Towercom,a.s

ObjektMax. povolenia v m3/rok podľa rozhodnutia OÚŽPCelkom vyčistené množstvo m3 v 2021BSK5 Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
BSK5 Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
BSK5 mg/l (dátum; nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora50055255017.3.2022;
9,7
ČOV Dubník, Prešov2009020408.4.2022;
1,7
ČOV Kráľova Hoľa10005,955205023.9.2021; 5,8
ObjektNL Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
NL Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
NL mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
NEL mg/l
(povolený limit)
NELič mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
NELuv mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora255017.3.2022,
14
xx
ČOV Dubník, Prešov20408.4.2022;
<5
xx
ČOV Kráľova Hoľa205023.9.2021;
<5
xx

Páči sa vám článok?