Neplánované prerušenie AM vysielania na vysielacom stredisku Košice-Čižatice

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 10.05.2021 od 18,00 hod. až 11.05.2021 do 01,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu AM vysielania na vysielacom stredisku Košice-Čižatice.

 

Dotknutý vysielač :

KSC10 – Patria RD

 

Dôvod odstávky : Nevyhnutné meranie kvalitatívnych parametrov anténového systému.

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.