Neplánované prerušenie AM vysielania na vysielacom stredisku Košice-Čižatice

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 23.02.2021 v čase 09,00 – 13,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu AM vysielania na vysielacom stredisku Košice-Čižatice. 

Dotknutý vysielač :

KSC10 – rádio Patria RD

Dôvod odstávky : Nevyhnutné meranie parametrov a kontrola anténového systému (možné len za denného svetla)

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.