Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Hnúšťa-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 24.09.2019 v čase 07,30 – 16,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Hnúšťa-TVp.

Dotknuté vysielače :

HNU21D – MUX2

HNU42D – MUX3

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.