Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Ľubochňa-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 30.09.2019 v čase 08,30 – 14,10 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Ľubochňa-TVp.

Dotknuté vysielače :

LUO59D – MUX2

LUO26D – MUX3

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.