Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Revúca-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 09.10.2019 v čase 10,00 – 14,00 hod.  príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Revúca-TVp.

Dotknuté vysielače :

REV21D – MUX2

REV42D – MUX3

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému.