Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Šarišské Sokolovce-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 28.10.2019 v čase 07,30 – 16,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Šarišské Sokolovce-TVp.

Dotknutý vysielač :

SAB37D – MUX2

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.