Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Stará Ľubovňa-Kolník

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 19.09.2019 v čase 10,00 – 11,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Stará Ľubovňa-Kolník.

Dotknuté vysielače :

LUB41D – MUX1

LUB55D – MUX2

LUB24D – MUX3

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce v NN rozvodni