Neplánované prerušenie DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Stará Ľubovňa-TVp

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 14.06.2021 v čase 12,00 – 14,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu DVB-T vysielania na vysielacom stredisku Stará Ľubovňa-TVp.

Dotknutý vysielač :

STL42D – MUX3

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

Za prerušenie vysielania sa divákom vopred ospravedlňujeme.