Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Brezno-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 05.11.2019 v čase 07,00 – 17,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Brezno-TVp.

Dotknutý vysielač :

BRZ07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.