Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Dolný kubín-Vodáreň

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 19.08.2020 v čase 07,30 – 14,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Dolný kubín-Vodáreň.

Dotknutý vysielač :
DKM06 – rádio_FM

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.