Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Dolný Kubín-vodáreň

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 17.07.2019 v čase 08,00 – 16,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Dolný Kubín-vodáreň.

Dotknuté vysielače :

DKM06 – rádio FM

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Za prerušenie vysielania sa divákom vopred ospravedlňujeme.