Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Poprad-Internát

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 17.06.2019 v čase 07,40 – 09,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Poprad-Internát.

Dotknutý vysielač :

PPM07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušená dodávka el. energie zo strany ERZ.

Za prerušenie vysielania sa divákom vopred ospravedlňujeme.