Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Snina-Magurica

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 04.06.2020 v čase 08,00 – 15,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Snina-Magurica.
Dotknuté vysielače :
SNI02 – rádio Slovensko
SNI04 – rádio Devín
SNI05 – rádio Lumen
SNI06 – rádio_FM
SNI14 – rádio Anténa Rock
SNI17 – rádio Vlna

Dôvod odstávky : Nevyhnutné práce v blízkosti anténového systému
Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.