Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 07.12.2020 v čase 08,00 – 14,00 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp.

Dotknutý vysielač :
TRS07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.