Neplánované prerušenie FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp

V mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 25.11.2019 v čase 08,00 – 14,30 hod. príde k neplánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Trstená-TVp.

Dotknutý vysielač :

TRS07 – rádio Jemné

Dôvod odstávky : Prerušenie dodávky el. energie zo strany ERZ.

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme