Neplánované prerušenie

Z dôvodu technickej poruchy na optickej distribučnej trase nášho dodávateľa spôsobenej treťou stranou, je dnes 6.9.2019 od 9,00 hod. prerušené šírenie vysielania všetkých multiplexov z vysielača Prešov – Šibená hora.

Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje. Predpokladaný čas odstránenia poruchy je očakávaný v priebehu dnešného dňa.