História spoločnosti

 • 2018
  Spustenie HbbTV aplikácii
 • 2017
  Spustené ďalšie vysielače testovacej prevádzky T-DAB+
 • 2016
  Nový vysielací štandard DVB-T2 v 4. multiplexe
  Prvé vysielanie v rozlíšení 4K z Olympiády v Riu
  Zmena korporátneho dizajnu a loga spoločnosti Towercom, a.s.
 • 2015
  Historicky prvé vysielanie digitálneho rádia v modernom štandarde T-DAB+
 • 2013
  Zmena akcionára spoločnosti na Macquarie Infrastructure Funds
  Spustenie ďalších dvoch celoplošných multiplexov pokrývajúcich 80% populácie s ponukou voľne šírených FTA aj platených TV staníc
 • 2012
  Definitívne ukončenie analógového vysielania na Slovensku
  Testovacia prevádzka nového štandardu vysielania DVB-T2
 • 2011
  Ukončenie šírenia analógového vysielania prvého programu v Bratislave na Kamzíku (55 rokov od začatia)
  Štart pravidelného vysielania HDTV vo verejnoprávnom multiplexe
  Ukončenie rozhlasového vysielania v pásme KV
  Realizácia prechodu od analógového televízneho terestriálneho vysielania k digitálnemu terestriálnemu televíznemu vysielaniu
 • 2010
  Začiatok postupného vypínania analógového terestriálneho vysielania
  Testovacia prevádzka HDTV (MPEG-4) v DVB-T počas ZOH a MS vo futbale
  Spustenie pravidelného digitálneho terestriálneho vysielania verejnoprávneho a komerčného multiplexu
  Rozšírenie pokrytia digitálneho terestriálneho vysielania pre 94% populácie
 • 2009
  Certifikácia integrovaného manažérskeho systému podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001
  Víťazstvo vo výberovom konaní na realizáciu digitálneho terestriálneho vysielania v systéme DVB-T na Slovensku
  Spustenie pravidelného digitálneho terestriálneho vysielania pre 80% populácie na Slovensku
 • 2008
  Realizácia satelitného vysielania vo vysokom rozlíšení (Full HD) pre platformu Skylink
  Zmena názvu spoločnosti na Towercom, a.s.
  Zavŕšenie postupného procesu akvizície majetku spoločností TBDS, a.s., RK Tower, s.r.o., Rádiokomunikácie, o.z.
 • 2007
  Rozšírenie služieb o ponuku platených televíznych staníc na platforme Skylink
  Transformácia odštepného závodu Rádiokomunikácie na akciovú spoločnosť TBDS so 100% majetkovou účasťou Slovak Telekom, a.s.
 • 2006
  Testovacia prevádzka prvého digitálneho rozhlasového vysielania v pásme stredných vĺn v systéme DRM na Slovensku
 • 2005
  Spustenie pilotného digitálneho terestriálneho vysielania v systéme DVB-T v Bratislave a okolí, signálom DVB-T pokrývame približne 14% populácie Slovenska
 • 2004
  Zahájenie pilotného digitálneho terestriálneho vysielania v systéme DVB-T v regióne Banská Bystrica – Zvolen
 • 2002
  Uvedenie do prevádzky vlastnej uplinkovej stanice na TVS Kamzík
 • 1999
  Prvé experimentálne vysielanie terestriálnej digitálnej televízie (DVB-T) v strednej Európe
 • 1993
  Začlenenie Správy rádiokomunikácií do Slovenských telekomunikácií na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác
 • 1986
  Začiatok vysielania v pásme VKV II v Bratislave
 • 1974
  Dokončenie novej televíznej veže v Bratislave na Kamzíku
 • 1973
  Začiatok vysielania vo farbe a začiatok vysielania druhého televízneho programu v Žiline Krížave
 • 1968
  Vznik štátneho podniku Správa rádiokomunikácií v Bratislave
 • 1963
  Vznik Správy rádiokomunikácií a Správy diaľkových káblov na základe organizačno-právnych zmien
 • 1960
  Začiatok vysielania v pásme VKV I na vysielači Tatry - Veľký Slavkov
 • 1958
  Vznik Správy diaľkových telekomunikačných a rádiokomunikačných spojov spojením Oblastnej správy rádiokomunikácií so Správou diaľkových telekomunikačných spojov, neskôr premenovanie na Správu diaľkových káblov
 • 1956
  Začiatok vysielania prvého televízneho programu v Bratislave na Kamzíku
 • 1953
  Vznik Oblastnej správy rádiokomunikácií
 • 1949
  Rádiotechnický úrad prechádza do pôsobnosti Československého rozhlasu
 • 1946
  Zriadenie Rádiotechnického úradu na zabezpečenie správy, prevádzky a výstavby vysielačov
 • 1945
  Dobudovanie vysielača Veľké Kostoľany
 • 1938
  Dobudovanie rozhlasových vysielačov v Košiciach a Banskej Bystrici
 • 1926
  Začiatok vysielania prvého rozhlasového vysielača v Bratislave