Profil spoločnosti

Už od roku 1926 prinášame informácie a zábavu celému Slovensku. Zabezpečujeme rozhlasový a televízny signál pre takmer každú domácnosť.

S úctou k tejto nepretržitej službe, neustálym zveľaďovaním technickej infraštruktúry a využívaním najmodernejších poznatkov robíme maximum pre to, aby boli informácie a zábava dostupné pre všetkých ľudí.

Vedenie spoločnosti

Ivan Peschl

CEO (Generálny riaditeľ)

CEO spoločnosti od roku 2017, predtým pracoval v spoločnosti od roku 2008 ako finančný riaditeľ a zástupca generálneho riaditeľa. V minulosti pôsobil ako CFO a člen predstavenstva satelitnej platformy Skylink. Je zakladajúcim členom Slovenskej komory znalcov a súdny znalec v odvetví ekonómia a manažment.

Vyštudoval London School of Economics and Political Science, Executive Global Masters in Management, Master’s degree alternatívu LSE k MBA (2015-2017) a Ekonomickú univerzitu v Bratislave (1998).

Peter Bezák

COO (Riaditeľ sekcie prevádzky)

V spoločnosti Towercom od 2007

Predchádzajúce pracovné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách v Orange Slovensko (1996-2007)

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave s dosiahnutým stupňom vzdelania stavebný inžinier (1996) a prestížnu univerzitu ENTP v Lione, Francúzsko

Zsolt Nagy

CTO (Technický riaditeľ)

Dlhodobé pôsobenie v telekomunikačnom odvetví (od roku 1996)

Pracoval ako riaditeľ technologického oddelenia a rozvoju technologickej infraštruktúry pre spoločnosť Towercom a Slovak Telekom

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (1996) s dosiahnutým stupňom vzdelania Inžinier

Andrea Rečková

HR manažérka

V spoločnosti Towercom pôsobí od septembra 2018 do ktorej prišla zo spoločnosti Enel / Slovenské elektrárne, kde tiež pôsobila  v oblasti HR.

2 roky zastávala pozíciu v centrále spoločnosti v Taliansku  so zodpovednosťou za medzinárodnú integráciu a rozvoj ľudských zdrojov pre krajiny ako Bulharsko, Francúzsko, Slovensko, Rusko a Rumunsko.

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Viktor Piršel

CFO (Finančný riaditeľ)

V spoločnosti Towercom pôsobí od septembra 2018, v telekomunikačnom odvetví pôsobí od roku 2013.

V rokoch 2013 až 2018 zastával pozíciu CFO v spoločnosti Tesco Mobile Slovakia a ako Head of Corporate Finance v spoločnosti O2 Slovakia.

Predtým pracoval v spoločnosti PwC Slovensko so zameraním na oceňovanie podnikov a M&A.

Vyštudoval Fakultu Managementu UK v Bratislave

Marián Čambor

CSO (Obchodný riaditeľ)

V spoločnosti Towercom je členom manažmentu od januára 2020.

V telekomunikaciách profesne pôsobí od roku 2001. Niekoľko rokov zastával pozíciu Wholesale team leadra v Slovak Telekome. Počas rokov 2018 a 2019 pôsobil ako Business Excellence and Country Manager v Deutsche Telekom Pan-Net.

Vyštudoval MBA na City University.

Naša vízia

„Využívame našu infraštruktúru a znalosti na podporu našich partnerov, spájanie ľudí a obohatenie ich života.“

Tvoríme televíziu budúcnosti

Klasickú televíziu meníme na hybridnú, interaktívnu a multimediálnu platformu, prístupnú a prispôsobenú pre každého človeka kdekoľvek a kedykoľvek.

Tvoríme infraštruktúru budúcnosti

Cielene rozvíjame technickú infraštruktúru, vďaka čomu sme pre telekomunikačných operátorov prirodzeným partnerom pri poskytovaní ich služieb. Našu infraštruktúru využívame ako otvorenú sieť, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia alebo objekty najrôznejších druhov, ale aj procesy, dáta a veci okolo nás.

Tvoríme služby a produkty budúcnosti

Prostredníctvom nášho inovačného centra zavádzame nové riešenia do každodenného života. Naše produkty a služby pomáhajú naším partnerom plnohodnotne využiť ich potenciál a zásadným spôsobom prispievajú k zvyšovaniu kvality života ľudí.

Akcionár

100% vlastníkom akcií spoločnosti Towercom, a.s., je spoločnosť ST Networks Holdings, S.a.r.l., ktorej vlastníkom je skupina Macquarie European Infrastructure Funds 4, patriaca medzi významných správcov svetových aktív. Macquarie je globálnym lídrom v oblasti správy infraštruktúry.