Profil spoločnosti

Už od roku 1926 prinášame informácie a zábavu celému Slovensku. Zabezpečujeme rozhlasový a televízny signál pre takmer každú domácnosť.

S úctou k tejto nepretržitej službe, neustálym zveľaďovaním technickej infraštruktúry a využívaním najmodernejších poznatkov robíme maximum pre to, aby boli informácie a zábava dostupné pre všetkých ľudí.

Vedenie spoločnosti

Rudolf Urbánek

CEO (Generálny riaditeľ)

V spoločnosti Towercom pôsobí od 1. januára 2021 s viac ako 20-ročnou skúsenosťou v IT a telco odvetví.

Posledné tri roky zastával pozíciu Generálneho riaditeľa v spoločnosti Microsoft v Slovenskej republike a Česku, kde viedol pobočky s cieľom významného rastu cloudových služieb, zvýšenia relevancie Microsoftu v oblasti digitálnej transformácie komerčných zákazníkov a celkovej zmeny firemnej kultúry pobočiek.

Predtým pôsobil 7 rokov ako člen  vrcholového vedenia Slovak Telekom a T-Mobile Czech republic pokrývajúc najmä rozvoj fixného, mobilného a IT trhu pre komerčných zákazníkov.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave so zameraním na finančný manažment.

Peter Bezák

COO (Riaditeľ sekcie prevádzky)

V spoločnosti Towercom od 2007

Predchádzajúce pracovné skúsenosti na rôznych manažérskych pozíciách v Orange Slovensko (1996-2007)

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave s dosiahnutým stupňom vzdelania stavebný inžinier (1996) a prestížnu univerzitu ENTP v Lione, Francúzsko

Zsolt Nagy

CTO (Technický riaditeľ)

Dlhodobé pôsobenie v telekomunikačnom odvetví (od roku 1996)

Pracoval ako riaditeľ technologického oddelenia a rozvoju technologickej infraštruktúry pre spoločnosť Towercom a Slovak Telekom

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave (1996) s dosiahnutým stupňom vzdelania Inžinier

Andrea Rečková

HR manažérka

V spoločnosti Towercom pôsobí od septembra 2018 do ktorej prišla zo spoločnosti Enel / Slovenské elektrárne, kde tiež pôsobila  v oblasti HR.

2 roky zastávala pozíciu v centrále spoločnosti v Taliansku  so zodpovednosťou za medzinárodnú integráciu a rozvoj ľudských zdrojov pre krajiny ako Bulharsko, Francúzsko, Slovensko, Rusko a Rumunsko.

Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Viktor Piršel

CFO (Finančný riaditeľ)

V spoločnosti Towercom pôsobí od septembra 2018, v telekomunikačnom odvetví pôsobí od roku 2013.

V rokoch 2013 až 2018 zastával pozíciu CFO v spoločnosti Tesco Mobile Slovakia a ako Head of Corporate Finance v spoločnosti O2 Slovakia.

Predtým pracoval v spoločnosti PwC Slovensko so zameraním na oceňovanie podnikov a M&A.

Vyštudoval Fakultu Managementu UK v Bratislave

Gabriel Balla

CNO (Riaditeľ inovácií)

V spoločnosti Towercom pôsobí od roku 2018, od marca 2020 vedie oddelenie inovácií a produktu.

Viac ako 10 rokov pôsobil ako produktový a projektový manažér v rôznych obchodných a IT firmách na Slovensku.

Vyštudoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave.

Peter Cuper

CSO (Obchodný riaditeľ)

V spoločnosti Towercom pôsobí od apríla 2021, v ICT odvetví na lokálnom a neskôr globálnom trhu pôsobí od roku 2002.

V rokoch 2006 až 2016 zodpovedal v spoločnosti Huawei Technologies za obchodné aktivity na slovenskom trhu primárne vo vzťahu k mobilným operátorom. Od roku 2016 až do konca roka 2020 pôsobil vo Francúzsku, kde so svojimi tímami koordinoval obchodné aktivity spoločnosti Huawei Technologies voči pobočkám skupiny Orange na európskom trhu.

Predtým pracoval na rôznych najmä konzultačných a obchodných pozíciách u významných hráčov na slovenskom ICT trhu.

Študoval na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Naša vízia

„Využívame našu infraštruktúru a znalosti na podporu našich partnerov, spájanie ľudí a obohatenie ich života.“

Tvoríme televíziu budúcnosti

Klasickú televíziu meníme na hybridnú, interaktívnu a multimediálnu platformu, prístupnú a prispôsobenú pre každého človeka kdekoľvek a kedykoľvek.

Tvoríme infraštruktúru budúcnosti

Cielene rozvíjame technickú infraštruktúru, vďaka čomu sme pre telekomunikačných operátorov prirodzeným partnerom pri poskytovaní ich služieb. Našu infraštruktúru využívame ako otvorenú sieť, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia alebo objekty najrôznejších druhov, ale aj procesy, dáta a veci okolo nás.

Tvoríme služby a produkty budúcnosti

Prostredníctvom nášho inovačného centra zavádzame nové riešenia do každodenného života. Naše produkty a služby pomáhajú naším partnerom plnohodnotne využiť ich potenciál a zásadným spôsobom prispievajú k zvyšovaniu kvality života ľudí.

Akcionár

100% vlastníkom akcií spoločnosti Towercom, a.s., je spoločnosť ST Networks Holdings, S.a.r.l., ktorej vlastníkom je skupina Macquarie European Infrastructure Funds 4, patriaca medzi významných správcov svetových aktív. Macquarie je globálnym lídrom v oblasti správy infraštruktúry.