PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY DECEMBER 2021

Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na december 2021.

Zoznam plánovaných odstávok na december 2021

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.