PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY JÚN 2022

Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na máj 2022.

Zoznam plánovaných odstávok na jún 2022

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.