TVS Banská Bystrica-Suchá hora – plánované prerušenie FM vysielania dňa 21.9.2021

Vážený zákazník,

 

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 21.09.2021 v čase 10,00 – 18,00 hod.  príde k plánovanému prerušeniu FM vysielania na vysielacom stredisku Banská Bystrica-Suchá hora.  Ide o preložené práce pri výmene hlavného FM anténového systému, kedy sa bude merať komplexne nový anténový systém.

 

Dotknuté vysielače :

BST02 – rádio Slovensko

BST03 – rádio Regina BB

BST07 – rádio Jemné

BST08 – rádio FUN

BST12 – rádio Európa 2

BST14 – rádio Anténa Rock

 

 

Za prerušenie vysielania sa poslucháčom vopred ospravedlňujeme.