Parametre meraní Čistiarní odpadových vôd k 25.4. 2019

ObjektMax. povolenia v m3/rok podľa rozhodnutia OÚŽPCelkom vyčistené množstvo m3 v 2018BSK5 Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
BSK5 Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
BSK5 mg/l (dátum; nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora50010725504.3.2019;
4,6
ČOV 1 Rimavská Sobota, Uzovská Panica7319320501.3.2019;
1,4
ČOV 2 (ORL) Rimavská Sobota, Uzovská Panicaxxxxx
ČOV Dubník, Prešov20012510505.3.2019;
1,8
ČOV Kráľova Hoľa100014205024.9.2018; 1,3

 

ObjektNL Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
NL Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
NL mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
NEL mg/l
(povolený limit)
NEL mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora25504.3.2019,
<5
xx
ČOV 1 Rimavská Sobota, Uzovská Panica25501.3.2019;
<5
xx
ČOV 2 (ORL) Rimavská Sobota, Uzovská Panicaxxx0.125.9.2018
0,03
ČOV Dubník, Prešov25505.3.2019;
<5
xx
ČOV Kráľova Hoľa205024.9.2018;
<5
xx