PLÁNOVANÉ ODSTÁVKY JÚN 2021

Vážený divák, poslucháč
v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť nasledovné plánované odstávky na jún 2021.

Zoznam plánovaných odstávok jún 2021

Za prerušenie vysielania sa divákom a poslucháčom vopred ospravedlňujeme.