Ponúkame k prenájmu technologické priestory ideálne pre umiestnenie serverov, dátových uložísk či iných komunikačných zariadení našich zákazníkov.  Dátové centrum spĺňa podmienky certifikácie TIER III.

Tento priestor je vybavený konektivitou na báze optických vlákien s možnosťou prenájmu kapacity, prípadne prenájmu optických vlákien v  redundantných trasách s prepojením na  významné komunikačné body v Bratislave. Okrem konektivity cez optickú sieť sú vzhľadom na polohu objektu k dispozícii aj  výhodné možnosti riešenia  spojenia prostredníctvom vzdušných mikrovlnných  prepojení.

spoľahlivosť

99,98%

nepretržitý dohľad

24/7

zálohovanie energií a konektivity

Bezpečnosť

Naše dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti a plne dátovo a energeticky zálohovaná sieť sú garantom profesionálnej služby pre všetkých zákazníkov, ktorí potrebujú prepojenie svojich firemných pobočiek alebo vyžadujú vysokorýchlostné pripojenie do siete Internet v rádovo jednotkách Mbit/s až Gbit/s. Na vysokú kvalitu a dostupnosť služieb proaktívne dohliadame nepretržite 24 hodín denne po celý rok.

Telekomunikačná sieť Towercom Line

Prenájom transparentných digitálnych dátových okruhov pre vaše dedikované firemné prepojenia (prenájom telekomunikačných okruhov)

Optická sieť Towercom Fiber

Vysokorýchlostné prepojenia dátových centier cez optické trasy

Internetové pripojenie Towercom Internet

Symetrické on-line prepojenie do siete Internet so zmluvne garantovanými porametrami (SLA)

Riešenia

Kombináciou vyšie uvedených základných služieb poskytujeme telekomunikačné riešenia presne podľa Vašich potrieb:

  • zriaďovanie a prevádzka virtuálnych privátnych sietí (VPN)
  • zálohovanie už existujúceho dátového spojenia
  • kolokácia/housing ICT a prístup do siete internetu
  • prevádzkovanie a údržbu Vašej ICT infraštruktúry

Oblasti využitia

Telehousing

Ponuka prenájmu vyhradeného priestoru v Towercom Datacentre, určeného pre umiestnenie Vašich serverov, dátových úložísk, či iného komunikačného hardware. Svojou polohou, redundatnosťou pripojenia a nadštandardným energetickým zálohovaním napájania je dátové centrum vhodným priestorom aj pre umiestnenie hardware tvoriaceho súčasť Vašej prioritnej infraštruktúry, zálohovacích systémov, či systémov určených pre prevádzku Vašich prioritných aplikácií.

Serverhousing

Ponuka prenájmu vyhradeného priestoru v štandardnom kabinete predinštalovanom v Towercom Datacentre, pre umiestnenie Vašich serverov a/alebo iných komunikačných zariadení s priamym pripojením na internetovú sieť. Vášmu serveru/serverom je poskytnuté okrem bezpečného umiestnenia a pripojenia na zálohovaný systém napájania elektrickou energiou aj redundandná konektivita do siete Internet. Každý server v data centre je možné doplniť o funkciu vzdialeného reštartu a doobjednať systém pre vzdialenú administráciu.

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o naše služby, chcete sa poradiť alebo zistiť, ktorá služba je pre vás vhodná, vyplňte formulár

Odoslaním mojich kontaktných údajov beriem na vedomie, že Poskytovateľ začne spracúvať moje osobné údaje. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete TU.