Technická infraštruktúra

Projekcia technickej infraštruktúry

Sme radi, že sa vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme podeliť o naše know-how s našimi klientmi a ponúknuť im vyhovujúce technologického riešenie pre ich projekty. Naši špecialisti dokážu zabezpečiť všetky stupne projektovej dokumentácie od návrhu technického riešenia, cez vytvorenie projektu pre stavebné konania až po samotnú realizáciu projektu. Dodnes sa nám podarilo naprojektovať a zrealizovať viac ako 1000 stožiarov. Medzi naše projekty patrila realizácia výstavby projektov pre vysielače vysoké niekoľko metrov, ale aj cez televízne prevádzače či stožiare na zabezpečenie rádioreléových prepojov.

Poskytované služby

Rokovanie s vlastníkmi nehnuteľností

Zakreslenie inžinierskych sieti a zakreslenie správcov sietí

Vyjadrenie dotknutých subjektov a šťátnych orgánov

Katastrálne podklady

Územné rozhodovanie, stavebné povolenie, špeciálne povolenia

Vybavenie vstupov na pozemky a nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov

Montáže technickej infraštruktúry

Ako jedna z najväčších telekomunikačných spoločností s rozsiahlou vežovou infraštruktúrou, máme skúsenosti so zabezpečovaním montážnych a údržbových prác vo výškach. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby, ktoré zahŕňajú aj následnú údržbu stožiarov a technológií, ako aj monitoring a riadenie sietí. Každoročne naši technici realizujú preventívnu údržbu na takmer 200 stožiaroch. Vždy myslíme dopredu a rátame s okolnosťami, ktoré sa nedajú predvídať, preto napríklad zabezpečenie záložných zdrojov elektrickej energie je pre nás samozrejmosťou. S našimi odbornými skúsenosťami bude vaša technológia v tých správnych rukách.

Poskytované služby

Výstavba elektrických prípojok

Montáž koaxiálnych rozvodov

Montáž a údržba anténnych systémov

Záložný zdroj elektrickej energie

Montáž konektorov a vlnovov

Budovanie elektrických rozvodní

Prenájmy technickej infraštruktúry

Prenájom technologických a netechnologických priestorov či anténnych stožiarov a nosičov patrí medzi naše štandardné a dlhodobo poskytované služby. Na našej vlastnej infraštruktúre, ktorá pozostáva z viac ako 600 objektov, dokážeme našim klientom poskytnúť priestory pre ich technológie.

Dôvody, prečo si vybrať nás

Stabilná a spoľahlivá infraštruktúra

Spoľahlivosť

Škálovateľnosť rozsahu prenájmu

Variabilita

Krátke doby zriadenia služby

Flexibilita

Kapacitného a energetického zálohovania technológií

Bezpečnosť

Nepretržitý 24/7 dohľad prostredníctvom Národného manažovacieho centra

Dohľad

Produkt je dostupný na celom území SR

Rozsah

Referencie

Kontaktný formulár

Ak máte záujem o naše služby, chcete sa poradiť alebo zistiť, ktorá služba je pre vás vhodná, vyplňte formulár

Odoslaním mojich kontaktných údajov beriem na vedomie, že Poskytovateľ začne spracúvať moje osobné údaje. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete TU.