Spustenie nového DVB-T2 vysielača na vysielacom stredisku Borský Mikuláš-Dubník

Vážený zákazník,

v mene spoločnosti Towercom, a.s. si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 27.04.2021 v čase 14:30 hod. bol uvedený do prevádzky nový DVB-T2 vysielač na vysielacom stredisku Borský Mikuláš-Dubník.

Dotknutý vysielač :

Kanál č. 27 (kód vysielača BMK27D) – MUX4