Bratislava Kamzík

Výška stožiara

190

Nadmorská výška

433

Typ stožiara

atypický tvar – železobetónové jadro do výšky 90m s oceľovou monorúrou do výšky 170m a ukončenie 20m laminátovým tubusom

Funkcia objektu

DVB-T2 vysielač veľkého výkonu a rozhlasový vysielač a centrála pre celú sieť televízneho a rozhlasového vysielania

Zaujímavosti

Televízna veža stojí v oblasti nazývanej Koliba, je dominantou hlavného mesta SR aj jeho najvyššou stavbou. V 70 m výške veže sa nachádza otočná reštaurácia s najkrajším výhľadom na panorámu mesta a okolité štáty.

Základný kameň stavby položili v r. 1967, dokončená bola v roku 1975. Na svoju dobu išlo o odvážne architektonické, konštrukčné a funkčné riešenie autorov kolektivu Májek, Tomašák, Jurica, Kozák, Privitzer.

Tvar veže je inšpirovaný tvarom fľaše keďže veža sa nachádza vo vinohradníckej oblasti.

Chrbticou veže je želozobetónové jadro s prierezom 7x7m, zabudovaným schodiskom a 2 výťahovými šachtami. Stavba pokračuje ďalej do výšky oceľovou rúrou priemeru 3m, rúra je dlhá 79,5m, nadpojená je rúrou zo sklolaminátu, ktorá je dlhá 20,5m.

Železobetónové jadro je postavené na osemuhoľníkovom základe, ktoré siaha do hĺbky 2 podlaží a spočíva na masívnom žulovom podloží.