Chopok

Výška stožiara

-

Nadmorská výška

2023

Typ stožiara

betónová 2-podlažná budova, na streche sú ukotvené paraboly pre rádioreléové trasy

Funkcia objektu

rádioreléová stanica severnej magistrály

Zaujímavosti

Chopok patrí medzi najveternejšie miesta na Slovensku. Svahy chopku sú vyhľadávaným miestom letnej i zimnej turistiky.

Na vrchole bol zriadený kľúčový uzol rádioreléovej siete pre distribúciu multiplexov a tiež pre distribúciu dát externých zákazníkov spoločnosti. Táto stavba slúži aj pre potreby meteorologickej služby, zriadenej v roku 1954. Po dokončení Kamennej chaty v roku 1969 tu bola spustená aj stála prevádzka a tento bod nadobudol veľký telekomunikačný význam.

„Tento bod sa nachádza v srdci národného parku, pri výstavbe aj
počas prevádzky je potrebné dodržať najprísnejšie ekologické kritériá. „