Košice Makovica

Výška stožiara

50

Nadmorská výška

981

Typ stožiara

betónová veža

Funkcia objektu

DVB-T vysielač veľkého výkonu a rádioreléová stanica

Zaujímavosti

Vrch Makovica je súčasťou Slánskych vrchov a významnou turistickou križovatkou na východnom Slovensku. Je výhodnou kótou na pokrytie rôznymi mobilnými a spojovými službami veľkej časti východného Slovenska až po hranice Ukrajiny.

Ako prvá tu vyrástla začiatkom 60. rokov železobetónová veža, ktorá bola súčasťou prvej magistrálnej rádioreléovej trasy Bratislava – Košice.

Z vysielača Makovica je na dohľad najvyššia stavba na Slovnesnku – vysielač Dubník.