Štrbské Pleso

Výška stožiara

40

Nadmorská výška

1346

Typ stožiara

železobetónový pilón so zošikmením obvodového plášťa

Funkcia objektu

rádioreléová stanica severnej magistrály

Zaujímavosti

Veža na Štrbskom Plese je dôležitým telekomunikačným objektom. Bola postavená v rokoch 1968 – 1970 z dôvodu konania Majstrostiev sveta v klasickom lyžovaní (FIS 1970). Zároveň sa stala prvým rádioreléových bodom na Slovensku s diaľkovým ovládaním, bez osobnej obsluhy.

V roku 2006 boli na veži vykonané rekonštrukčné práce, ktorých cieľom bolo spevnenie vrchnej časti stavby pre väčšiu záťaž a renováciu objektu. V roku 2011 prebehla celková obmena zastaralej technológie PDH, ktorú nahradila moderná technológia na platforme SDH hierarchie.