Zverejnenie informácii o znečistení životného prostredia

Aktuálne merané parametre vypúšťaných odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd (ČOV) na objektoch spoločnosti Towercom,a.s

ObjektMax. povolenia v m3/rok podľa rozhodnutia OÚŽPCelkom vyčistené množstvo m3 v 2020BSK5 Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
BSK5 Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
BSK5 mg/l (dátum; nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora50081255028.10.2020;
3,8
ČOV 2 (ORL) Rimavská Sobota, Uzovská Panica291,612xxx
ČOV Dubník, Prešov20055105024.9.2020;
4,2
ČOV Kráľova Hoľa10002,064205026.8.2020; 1,4
ObjektNL Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
NL Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
NL mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
NEL mg/l
(povolený limit)
NELič mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
NELuv mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora255028.10.2020,
<5
xx
ČOV 2 (ORL) Rimavská Sobota, Uzovská Panicaxxx0,130.7.2020
0,04
30.7.2020
0,07
ČOV Dubník, Prešov255024.9.2020;
9
xx
ČOV Kráľova Hoľa205026.8.2020;
<5
xx