Zverejnenie informácii o znečistení životného prostredia

Aktuálne merané parametre vypúšťaných odpadových vôd z čistiarní odpadových vôd (ČOV) na objektoch spoločnosti Towercom,a.s

ObjektMax. povolenia v m3/rok podľa rozhodnutia OÚŽPCelkom vyčistené množstvo m3 v 2018BSK5 Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
BSK5 Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
BSK5 mg/l (dátum; nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora500107255028.10.2019;
4
ČOV 1 Rimavská Sobota, Uzovská Panica73193205017.7.2019;
2,5
ČOV 2 (ORL) Rimavská Sobota, Uzovská Panicaxxxxx
ČOV Dubník, Prešov200125105019.9.2019;
4
ČOV Kráľova Hoľa100014205013.8.2019; 4,3
ObjektMax. povolenia v m3/rok podľa rozhodnutia OÚŽPCelkom vyčistené množstvo m3 v 2018BSK5 Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
BSK5 Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
BSK5 mg/l (dátum; nameraná hodnota)
ČOV Banská Bystrica, Suchá Hora500107255028.10.2019;
4
ČOV 1 Rimavská Sobota, Uzovská Panica73193205017.7.2019;
2,5
ČOV 2 (ORL) Rimavská Sobota, Uzovská Panicaxxxxx
ČOV Dubník, Prešov200125105019.9.2019;
4
ČOV Kráľova Hoľa100014205013.8.2019; 4,3
NL Koncentrácia ,,p" mg/l
(povolený limit)
NL Koncentrácia ,,m" mg/l
(povolený limit)
NL mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
NEL mg/l
(povolený limit)
NELič mg/l
(dátum, nameraná hodnota)
255028.10.2019,
<5
xx
255017.7.2019;
<5
xx
xxx0.117.7.2019
0,05
255019.9.2019;
<5
xx
205013.8.2019;
<5
xx