Využívame našu infraštruktúru a znalosti na spájanie ľudí a obohatenie ich života.

Zobraziť profil spoločnosti
99%

územia Slovenska pokrývame signálom

700+

naprojektovaných a postavených stožiarov

92

rokov neustáleho rozhlasového vysielania

DVB-T2

nové vysielacie štandardy