Technická infraštruktúra

Sme radi, že sa vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme podeliť o naše know‑how s našimi klientmi a ponúknuť im vyhovujúce technologického riešenie pre ich projekty.

img

Naši špecialisti dokážu zabezpečiť všetky stupne projektovej dokumentácie od návrhu technického riešenia, cez vytvorenie projektu pre stavebné konania až po samotnú realizáciu projektu. Dodnes sa nám podarilo naprojektovať a zrealizovať viac ako 1000 stožiarov.

Medzi naše projekty patrila realizácia výstavby projektov pre vysielače vysoké niekoľko metrov, ale aj cez televízne prevádzače či stožiare na zabezpečenie rádioreléových spojov.

V súčasnosti je vo výstavbe optická sieť v rôznych regiónoch slovenska, ktorú plánujeme postupne rozširovať na jestvujúce stožiare a ponúkať pripojenie pre našich zakazníkov.

Poskytované služby

 • rokovanie s vlastníkmi nehnuteľností
 • zakreslenie inžinierskych sieti a zakreslenie správcov sietí
 • vyjadrenie dotknutých subjektov a šťátnych orgánov
 • katastrálne podklady
 • územné rozhodovanie, stavebné povolenie, špeciálne povolenia
 • vybavenie vstupov na pozemky a nájomné zmluvy s vlastníkmi pozemkov
Poskytované služby

Žiadosť o Vyjadrenie k existencii IS a TKZ

Vážený/-á žiadateľ/-ka,

pre elektronické zadanie žiadosti o Vyjadrenie ku existencii IS a TKZ (ďalej len „Vyjadrenie“) v zmysle zákona o elektronických komunikáciách č.452/2021 kliknite na odkaz nižšie.

Žiadame Vás, aby ste záujmové územie vyznačili tak, aby čo najlepšie vystihovalo skutočné územie Vášho záujmu, nakoľko Vyjadrenie sa vždy vzťahuje k Vami vymedzenému záujmovému územiu.

Radi by sme Vás tiež informovali, že žiadosť o Vyjadrenie je spoplatnená služba v zmysle platného Cenníka vydaného spoločnosťou Towercom, a.s.

Vyjadrenie dostanete elektronickým doručením na mail adresu uvedenú v elektronickej žiadosti až po uhradení poplatku za službu. Na uvedenú e-mail adresu Vám budú doručované aj notifikácie ohľadne platieb. Vyjadrenie bude spracované v lehote do 15 dní od vyplnenia a odoslania elektronickej žiadosti podľa §21 ods.13 v zmysle zákona č.452/2021 Zákona o elektronických komunikáciách.

ZADAŤ ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K IS A TKZ

Všeobecné obchodné podmienky

Montáže technickej infraštruktúry

Ako jedna z najväčších telekomunikačných spoločností s rozsiahlou vežovou infraštruktúrou, máme skúsenosti so zabezpečovaním montážnych a údržbových prác vo výškach. Našim zákazníkom ponúkame komplexné služby, ktoré zahŕňajú aj následnú údržbu stožiarov a technológií, ako aj monitoring a riadenie sietí. Každoročne naši technici realizujú preventívnu údržbu na takmer 200 stožiaroch. Vždy myslíme dopredu a rátame s okolnosťami, ktoré sa nedajú predvídať, preto napríklad zabezpečenie záložných zdrojov elektrickej energie je pre nás samozrejmosťou. S našimi odbornými skúsenosťami bude vaša technológia v tých správnych rukách.

Montáže technickej infraštruktúry

Poskytované služby:

 • výstavba elektrických prípojok
 • montáž koaxiálnych rozvodov
 • montáž a údržba anténnych systémov
 • záložný zdroj elektrickej energie
 • montáž konektorov a vlnovov
 • budovanie elektrických rozvodní
 • prenájmy technickej infraštruktúry

Prenájom priestorov, stožiarov a nosičov

Prenájom technologických a netechnologických priestorov či anténnych stožiarov a nosičov patrí medzi naše štandardné a dlhodobo poskytované služby. Na našej vlastnej infraštruktúre, ktorá pozostáva z viac ako 600 objektov, dokážeme našim klientom poskytnúť priestory pre ich technológie.

Referencie

Kontakt

Ak máte záujem o naše služby, chcete sa poradiť alebo zistiť, ktorá služba je pre vás vhodná, vyplňte formulár.

Telefón: +421 2 4922 0111

Infolinka: 0650 444 400

Odoslaním mojich kontaktných údajov beriem na vedomie, že Poskytovateľ začne spracúvať moje osobné údaje. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov nájdete TU.

Odoslané

Ďakujeme za správu. Naši pracovníci Vás budú spätne kontaktovať.

Späť na kontaktný formulár