map

Využívame našu infraštruktúru a znalosti na spájanie ľudí a obohatenie ich života.

  • 5,5 milióna

    Náš signál dokáže denne zasiahnuť takmer všetkých obyvateľov SR.

  • 680

    To je počet vysielačov, ktoré nájdete vo všetkých okresoch na Slovensku.

  • 99%

    Pokrývame celé obslúžiteľné územie našej krajiny.

Čo je to Towercom?

Už od roku 1926 máme primárne na starosti technické zabezpečenie vysielania rozhlasového a televízneho signálu pre takmer každú domácnosť.

Našu infraštruktúru využívame ako otvorenú sieť, v ktorej sú navzájom prepojení nielen ľudia, ale aj dáta, procesy a objekty najrôznejších druhov. Vďaka tomuto prepojeniu prinášame pre B2B zákazníkov služby špičkovej kvality, ako Internet of Things, či služby Dátacentra.

Našu nepretržitú službu vnímame ako silný záväzok, ktorý sa nám prostredníctvom najmodernejších technológii, neustálym zveľaďovaním technickej infraštruktúry a 24 hodinového servisu, darí napĺňať k spokojnosti našich zákazníkov.

Towercom Towercom